Sudico đẩy nhanh tiến độ dự án Nam An Khánh

Cập nhật lúc: 20h22"  | 08/03/2012

(VnMedia)Ngày 8/3 Công ty Sudico vừa có văn bản gửi cổ đông thông báo tiến độ thực hiện dự án Nam An Khánh. Theo đó, công ty cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án này. 

Trong thông báo gửi cổ đông, công ty Sudico cho biết, ngày 17/10/2011 Thanh tra Chính phủ có văn bản số 2821/TTCP-V.1 gửi Thủ tướng Chính phủ, trong đó có kiến nghị Thủ tướng tạm dừng dự án Khu đô thị Nam An Khánh.

Ngay sau đó, Thủ tướng đã có công văn đề nghị một số Bộ có liên quan và UBND thành phố Hà Nội có ý kiến về vấn đề này. Sau khi các Bộ và UBND thành phố Hà Nội có văn bản báo cáo, ngày 22/02/2012 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo xử lý sau thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng vốn tại Tập đoàn Sông Đà.

Theo đó, Thủ tướng kết luận và giao “Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Xây dựng và Tập đoàn Sông Đà rút kinh nghiệm việc thực hiện chưa đúng quy định về thủ tục và thẩm quyền khi giao đất, chuyển nhượng Dự án Khu đô thị Nam An Khánh; Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội rà soát lại quy hoạch và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện Dự án Khu đô thị Nam An Khánh theo đúng quy định.

Đến thời điểm này, dự án KĐTM Nam An Khánh đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; hoàn thành 100% nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định (gồm tiền sử dụng đất và giá trị quyền sử dụng đất của quỹ đất 20% trả lại tỉnh Hà Tây); cơ bản hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật gồm: Hoàn thành san nền; hoàn thành 80% hệ thống giao thông; cấp thoát nước, hoàn thành 60% hệ thống điện chiếu sáng và triển khai đầu tư xây dựng các công trình kiến trúc, nhà ở.

Để đảm bảo việc đầu tư xây dựng các công trình nhà ở trong khu đô thị tuân thủ quy hoạch chi tiết điều chỉnh tỷ lệ 1/500 đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt (Quyết định số 2796/QĐ-UBND ngày 17/6/2011) và các quy định của Pháp luật hiện hành, Công ty SUDICO đã có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng việc vận dụng Nghị định 71/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở.

Theo Bộ Xây dựng đến nay chủ đầu tư đã cơ bản hoàn thành các thủ tục đầu tư và xây dựng theo quy định, do đó để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án thì chủ đầu tư không phải làm lại thủ tục chấp thuận đầu tư theo quy định của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP của Chính phủ mà được thực hiện các bước tiếp theo của dự án” nghiệp Sông Đà).

Anh Đào