Tổ chức lại môn thi nếu bị lộ đề

Cập nhật lúc: 20h44"  | 13/04/2012

(VnMedia) - Trong trường hợp phát hiện đề thi bị lộ, Bộ GD&ĐT sẽ cho dừng môn thi và tổ chức thi lại môn đó vào ngay sau buổi thi cuối cùng bằng đề thi dự bị. Các môn thi khác vẫn diễn ra theo lịch trình đã lên.

Đó là quy định của Bộ GD&ĐT đưa ra trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012. Theo đó, chỉ có Trưởng ban Chỉ đạo thi tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (đối với đề thi chung do Bộ GD&ĐT biên soạn) hoặc Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh trường (đối với các trường tự ra đề thi) mới có thẩm quyền kết luận về tình huống lộ đề thi.

Đối với trường hợp đề thi có sai sót, các cán bộ coi thi phải báo cáo ngay với Hội đồng tuyển sinh trường và Hội đồng tuyển sinh trường phải báo cáo ngay với Ban chỉ đạo tuyển sinh của Bộ GD&ĐT để có phương án xử lý thích hợp. Khi đó, Ban Chỉ đạo tuyển sinh của Bộ GD&ĐT sẽ chỉ đạo các Hội đồng tuyển sinh hoặc các điểm thi sửa chữa kịp thời các sai sót, hoặc có thể xử lý khi chấm thi.


Thanh Châu