Công bố bộ chỉ số PVN Index từ tháng 7

Cập nhật lúc: 15h14"  | 27/06/2012

(VnMedia) - Đại diện Công ty cổ phần chứng khoán Dầu khí (PSI) cho biết, bộ chỉ số PVN Index sẽ công bố chính thức vào khoảng trung tuần tháng 7 thay cho dự kiến vào tháng 6 như trước đây do cần hoàn thiện nốt một số thủ tục chuẩn bị.

Đến tháng 12, bộ chỉ số này sẽ được đưa vào chạy Real time (chế độ tính theo thời gian thực giao dịch trên thị trường chứng khoán). Hiện PVN Index đang chạy theo chế độ End of Day (chế độ tính theo giá cuối ngày).

Bộ chỉ số PVN Index bao gồm 30 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) đang niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và TP. Hồ Chí Minh (HSX), kể cả doanh nghiệp niêm yết trên UPCoM.

Bộ chỉ số này gồm 3 nhóm chỉ số chính. Thứ nhất là nhóm chỉ số đại diện, gồm PVN All Share index là tập hợp 30 cổ phiếu dầu khí đang niêm yết, PVN All Share Continuous index là các cổ phiếu tính theo thời gian thực, PVN All-Share HNX là 18 cổ phiếu niêm yết trên HNX và PVN All-Share HSX đại diện cho 12 cổ phiếu niêm yết trên HSX.

Nhóm thứ hai là nhóm chỉ số đầu tư (PVN 10), bao gồm 10 cổ phiếu nhóm ngành dầu khí, trong đó PVX, DPM và PVS hiện chiếm tỷ trọng khoảng 50% trong PVN 10. Nhóm thứ ba là nhóm chỉ số ngành.

PVN Index sẽ được tính toán theo 4 loại tiền tệ chính gồm EUR, USD, VND và JPY. Với việc này, bộ chỉ số sẽ kết nối được với Bloomberg như VN Index.

Linh Linh