Bắt đầu kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu

Cập nhật lúc: 15h29"  | 18/01/2012

(VnMedia) - Trong thời gian từ 16/1 đến 31/3/2012, các đoàn kiểm tra sẽ tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu, tại một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đó là nội dung chính trong Quyết định số 02/QĐ-BCT về việc thành lập hai đoàn kiểm tra liên ngành, nhằm kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu tại một số địa bàn trọng điểm, vừa được Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú ký.

Theo Quyết định này, trong thời gian từ 16/1 đến 31/3 sẽ thành lập 2 Đoàn kiểm tra liên ngành, để kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu tại một số địa bàn trọng điểm.

Nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra là kiểm tra một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nhằm kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu.

Quyết định cũng nêu rõ, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đoàn kiểm tra có quyền yêu cần chi cục quản lý thị trường địa phương phối hợp lực lượng, sử dụng ấn chỉ để thực hiện nhiệm vụ.

Yến Nhi