Kiểm soát chặt khai thác dầu khí trên biển Đông

Cập nhật lúc: 19h21"  | 27/12/2012

(VnMedia) - Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (PVN) vừa công bố kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và một số giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2013.

Về đích sớm trước 1 tháng

Ngày 27/12, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia công bố một loạt chỉ tiêu về sản lượng sản xuất trong năm 2012. Theo đó, hầu hết các chỉ tiêu (ngoài trừ chỉ tiêu sản xuất xăng dầu) đều đạt vượt mức và về đích sớm so với kế hoạch năm đề ra,. Trong đó, gia tăng trữ lượng dầu khí hoàn thành kế hoạch trước 3 tháng, khai thác dầu hoàn thành kế hoạch cả năm trước 19 ngày, khai thác khí hoàn thành kế hoạch cả năm trước 12 ngày, sản xuất điện hoàn thành kế hoạch cả năm trước 26 ngày, sản xuất đạm hoàn thành kế hoạch cả năm trước 20 ngày.

Chỉ tiêu doanh thu của PVN hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm về đích trước 1 tháng. Tổng doanh thu đạt 380 nghìn tỷ đồng, bằng 109% kế hoạch năm, tăng 10% so với năm 2011. PVN cũng nộp ngân sách nhà nước hoàn thành kế hoạch cả năm trước 2 tháng và có mức tăng trưởng cao hơn so với năm 2011.

Trong năm, PVN đã đưa 07 mỏ/công trình vào khai thác (trong đó, ở trong nước 04 mỏ và ở nước ngoài 03 mỏ). Tổng sản lượng khai thác quy dầu năm 2012 đạt 26,0 triệu tấn, bằng 104,8% kế hoạch năm, tăng 8,7% so với năm 2011.

Sản xuất và cung cấp cho lưới điện quốc gia đạt 15,10 tỷ kWh, bằng 109,0% kế hoạch năm, tăng 12,2% so với năm 2011. Tập đoàn đạt mốc sản xuất kWh điện thứ 50 tỷ vào ngày 14/10/2012.

Cũng trong năm, nhà máy Đạm Cà Mau chính thức vận hành thương mại từ ngày 24/4/2012. Sản lượng sản xuất phân Urê toàn Tập đoàn đạt 1422 nghìn tấn, bằng 117,5% kế hoạch năm, tăng 77,3% so với năm 2011.

Theo PVN, việc hoàn thành vượt mức kế hoạch là do, PVN thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản lượng sản xuất và tăng trưởng cao so với năm 2011; giá dầu thô trung bình năm 2012 cao hơn so với năm 2011 là 1,7% (117,6USD thùng/115,6 USD/thùng) và doanh thu từ hoạt động của các đơn vị dịch vụ dầu khí tăng 13% so với năm 2011. ..

Sẽ kiểm soát chặt chẽ hoạt động dầu khí trên biển Đông

Một số giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2013 cũng được PVN công bố. Theo đó, PVN sẽ tổ chức kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dầu khí trên biển Đông; kiểm soát chặt chẽ tiến độ các dự án tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác trong năm 2013; đảm bảo hoàn thành gia tăng trữ lượng và sản lượng khai thác dầu khí năm 2013 theo kế hoạch đề ra.

PVN sẽ kiểm tra, giám sát chặt chẽ vận hành an toàn các hệ thống vận chuyển khí, các Nhà máy Điện Cà Mau 1, 2, Điện Nhơn Trạch 1, 2, thủy điện Hủa Na, thủy điện Nậm Cắt, phong điện Phú Quý, các Nhà máy Đạm, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Nhà máy Xơ sợi tổng hợp Polyester Đình Vũ, các nhà máy nhiên liệu sinh học.

Bên cạnh đó, PVN tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong việc phối hợp giữa vận hành, huy động tối ưu công suất các nhà máy điện với việc vận hành các đường ống dẫn khí, để có thể cung cấp cho lưới điện quốc gia sản lượng điện tối ưu nhất. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các hợp đồng/thoả thuận mua bán than để chuẩn bị cho các nhà máy điện của Tập đoàn khi đi vào vận hành.

Theo PVN, trong năm 2012 tình hình Biển Đông tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là ngày 23/6/2012 Tổng công ty dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) thông báo công khai chào thầu quốc tế tại 09 lô dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa Việt Nam và ngày 30/11/2012, tàu khảo sát địa chấn Bình Minh 02 thuộc Tập đoàn đang làm nhiệm vụ lại bị các tàu Trung Quốc xâm hại, gây đứt cáp thu nổ địa chấn.

Với sự chỉ đạo sát sao của Đảng và Chính phủ, Tập đoàn đã phối hợp hiệu quả với các Bộ/ngành liên quan trong việc triển khai các dự án tìm kiếm thăm dò ở những vùng nước sâu, xa bờ để thúc đẩy tiến độ các dự án và khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển. Đồng thời thường xuyên cập nhật báo cáo hàng ngày gửi các Bộ/ngành tình hình hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam.

Đinh Bách