3511529

Chính sách kinh tế mới có hiệu lực kể từ tháng 3

9:15 | 1/3/2015

Quy định bán doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; hướng dẫn mới về đăng ký giao dịch chứng khoán; mỗi tài khoản chỉ được phát hành một ví điện tử... là những chính sách mới về kinh tế có hiệu lực từ tháng 3/2015.