Miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Điện lực

Cập nhật lúc: 15h38"  | 04/02/2012

(VnMedia) - Ngày 3/2, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định về việc ông Đào Văn Hưng thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Nội dung quyết định số 119/QĐ-TTg cho biết, xét đề nghị của Bộ Công thương tại công văn ngày 6/1/2012 và của Bộ Nội vụ tại tờ trình ngày 18/1/2012, Thủ tướng Chính phủ Quyết định ông Đào Văn Hưng thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVN, về nhận công tác tại Bộ Công thương.
Nhiệm vụ cụ thể của ông Đào Văn Hưng do Bộ trưởng Bộ Công Thương phân công.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cùng ngày, tại Quyết định 130/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông Hoàng Văn Phong, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Phái viên Tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực khoa học và công nghệ kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

Trước đó, theo báo cáo của EVN tại Hội nghị sơ kết mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước, trong giai đoạn 2006 - 2010, tổng doanh thu của EVN đạt 296.187 tỷ đồng, nộp ngân sách 18.551 tỷ đồng. Riêng trong năm 2010, lỗ do mua điện giá cao là 8.040 tỷ đồng, lỗ chênh lệch tỷ giá lũy kế đến 31/12/2010 là 15.462 tỷ đồng, chi phí tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn từ 2010 trở về trước là 356 tỷ đồng,chi phí hỗ trợ thiết bị đầu cuối của EVN Tel chưa phân bổ là 1.026 tỉ đồng.  Tổng cộng lỗ trong năm 2010 là 23.859 tỷ đồng.

Theo EVN, 6 tháng đầu năm 2011 tập đoàn lỗ 3.453 tỉ đồng, ước cả năm 2011 lỗ 16.879 tỉ đồng và lỗ lũy kế tới 31/12/2011 là 40.400 tỉ đồng.

Hoàng Yến