Gần 119.000 trường hợp không đủ điều kiện cấp "sổ đỏ"

Cập nhật lúc: 09h35"  | 07/03/2012

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ và hiệu quả trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), Sở yêu cầu các quận, huyện, thị xã kiểm tra, rà soát, phân loại cụ thể những trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc vi phạm pháp luật đất đai cũ tồn đọng, phức tạp, có tính phổ biến, báo cáo UBND thành phố để giải quyết dứt điểm đối với từng trường hợp.

 

Theo tổng hợp của Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện nay, trên địa bàn thành phố tồn đọng gần 119.000 trường hợp không đủ điều kiện cấp GCN. Trong đó, có 17.210 trường hợp đất lấn chiếm, 9.400 trường hợp đất chuyển mục đích sai quy định, 6.664 trường hợp đất có tranh chấp khiếu kiện, 16.200 trường hợp đất nằm trong quy hoạch, 23.532 trường hợp cấp đất trái thẩm quyền và 45.600 trường hợp nằm trong hành lang bảo vệ công trình công cộng, vi phạm pháp luật đất đai đã bị Tòa án quyết định xử lý hoặc kháng nghị của Viện Kiểm sát, kết luận của Thanh tra các cấp và quyết định xử lý hành chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhưng đến nay chưa xử lý được....  

 

Sở TN & MT cũng yêu cầu các quận, huyện, thị xã rà soát những trường hợp hộ gia đình, cá nhân nợ lệ phí trước bạ thì ghi nợ và trả GCN theo quy định tại Thông tư 124/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính. Đồng thời nghiên cứu, đề xuất chế tài xử lý đối với các trường hợp đã được cấp GCN, nhưng hộ dân không tới nhận và không thực hiện nghĩa vụ tài chính dù đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo nhiều lần. Bởi theo thống kê chưa đầy đủ, trên toàn thành phố hiện còn tồn đọng tới hàng chục nghìn “sổ đỏ” chưa có người tới nhận . Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do nhiều hộ gia đình không đủ khả năng tài chính để thanh toán nghĩa vụ tài chính với Nhà nước cũng như không có nhu cầu nhận “sổ đỏ” để thực hiện giao dịch, mua bán bất động sản.

 

(theo TTXVN)