Thành công từ Dự án Hỗ trợ việc làm và dự phòng HIV

Cập nhật lúc: 17h21"  | 25/06/2013

Hơn 1.400 người sống chung hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV đã có việc làm. Dự án Hỗ trợ việc làm và dự phòng HIV nơi làm việc cho người có nguy cơ cao tại Việt Nam do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tài trợ.

 

Dự án được triển khai từ năm 2008 với tổng ngân sách 3 triệu USD nhằm dự phòng lây nhiễm HIV trong nhóm người có nguy cơ lây nhiễm HIV cao và cung cấp các cơ hội việc làm cũng như các hỗ trợ tăng cường kinh tế cho những người sống chung với HIV và người có nguy cơ nhiễm HIV cao, góp phần giảm tình trạng phân biệt đối xử và tăng tác động dự phòng.

 

Dự án tập trung tiếp cận những người có hành vi nguy cơ cao bao gồm những người sau cai nghiện ma tuý và phụ nữ hành nghề mại dâm; xây dựng và thực hiện các chương trình toàn diện về dự phòng HIV tại nơi làm việc và một hệ thống dịch vụ giới thiệu thông tin cho các doanh nghiệp tham gia. Ngoài ra, dự án còn xây dựng giáo trình và đào tạo giảm kỳ thị, dự phòng cho các giáo dục viên đồng đẳng, lồng ghép việc quảng bá rộng rãi bao cao su tại nơi làm việc. Bên cạnh đó, dự án thực hiện chiến lược tăng cường kinh tế giúp chuẩn bị và tạo điều kiện cho họ tiếp cận và nắm bắt các cơ hội việc làm; tổ chức tư vấn và đào tạo nghề, kỹ năng mềm, kỹ năng kinh doanh, dịch vụ việc làm, dịch vụ tài chính vi mô và kết nối bền vững với các mạng lưới hỗ trợ tại cộng đồng, trong đó có các nhóm tự lực.

 

Đến nay, dự án đã mở rộng hoạt động dự phòng HIV tới 118 doanh nghiệp tại 8 tỉnh thành trên cả nước gồm: An Giang, Cần Thơ, Điện Biên, Hải Phòng, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Nghệ An và Quảng Ninh, với trên 100.000 cán bộ, công nhân viên được tập huấn về dự phòng HIV; trong đó, có 72% số doanh nghiệp đã tự tiến hành chương trình dự phòng HIV tại nơi làm việc. Thông qua đào tạo và hỗ trợ sắp xếp việc làm, dự án đã giúp trên 1.200 người sống chung hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV tìm được việc làm ổn định hoặc tự làm chủ; 220 người đã được vay vốn với tổng trị giá trên 100.000 USD.

TH