Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Báo cáo Bộ Chính trị xem xét dấu hiệu vi phạm tại Đà Nẵng
Cập nhật lúc 20h03" , ngày 28/03/2014

(VnMedia) - Ngày 28/3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có thông báo nội dung kỳ họp thứ 22 và 23 của Ủy ban, trong đó cho biết đã kỷ luật một số cá nhân, đồng thời báo cáo Bộ Chính trị xem xét, chỉ đạo xử lý một số dấu hiệu vi phạm tại Đà Nẵng...

Toàn văn thông báo như sau:

Từ ngày 6/1 đến 10/1/2014 và từ ngày 19/3 đến 24/3/2014, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (khóa XI) đã họp kỳ thứ 22 và 23.

 

Đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương và đồng chí Mai Thế Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Hội nghị.

 

Tại các kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét và kết luận các nội dung sau:

 

1 - Kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với:

 

1.1 - Ban Cán sự đảng Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng và các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 1999-2004 và 2004-2011.

 

Tại kỳ họp thứ 22, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy: Bên cạnh những ưu điểm và kết quả đạt được, Ban Cán sự đảng UBND thành phố Đà Nẵng và các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 1999-2004 và nhiệm kỳ 2004-2011 có một số khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện quy chế làm việc và trong lãnh đạo, chỉ đạo UBND Thành phố thực hiện việc quản lý dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn.

 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã báo cáo Bộ Chính trị xem xét, chỉ đạo.

 

1.2 - Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2005-2010 và 2011-2015; đồng chí nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2005-2010; đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2011-2015.

 

Tại kỳ họp thứ 22, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy: Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Vĩnh Long và hai đồng chí nêu trên có một số khuyết điểm, vi phạm cần phải kiểm điểm, xem xét trách nhiệm; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang chỉ đạo thực hiện việc này theo đúng quy định.

 

2 - Kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng cục Hậu cần, thuộc Quân ủy Trung ương:

 

Qua kiểm tra nhận thấy: Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng cục Hậu cần đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệnh kỷ luật Quân đội.

 

Tuy nhiên, trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng còn có một số khuyết điểm, hạn chế: Chưa quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra; có nơi còn lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng cục và ủy ban kiểm tra các cấp thuộc Đảng ủy Tổng cục thực hiện nhiệm vụ chưa toàn diện, việc thi hành kỷ luật có một số trường hợp chưa thật đúng nguyên tắc, thủ tục, chưa thật sự bảo đảm tính công minh, chính xác…

 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu: Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng cục Hậu cần nghiêm túc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trên.

 

3- Giải quyết tố cáo đối với các đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý:

 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả và đã kết luận giải quyết tố cáo 5 trường hợp cán bộ thuộc thẩm quyền.

 

4- Xem xét, quyết định và đề nghị thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và các đảng viên:

 

4.1 - Đồng chí Đỗ Tất Ngọc, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam giai đoạn 2004-2009 và đồng chí Nguyễn Thế Bình, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng Giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam giai đoạn 2007-2011 đã có những khuyết điểm, vi phạm: Thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý trong thực hiện nhiệm vụ được giao; vi phạm Quy chế của Hội đồng Quản trị, vi phạm các Quy định của Ngân hàng Nhà nước gây hậu quả lớn.

 

UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Đỗ Tất Ngọc và đồng chí Nguyễn Thế Bình.

 

4.2 - Đồng chí Nguyễn Trung Thứ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã vi phạm để nhiều cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên của thành phố Long Xuyên và con trai vi phạm pháp luật trong việc xây dựng các khu dân cư trái phép; cá nhân và gia đình tham gia mua nhiều lô đất tại các khu dân cư nhằm trục lợi; thiếu thành khẩn, chưa tự giác nhận khuyết điểm…

 

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Nguyễn Trung Thứ.

 

4.3 - Đồng chí Nguyễn Công, nguyên Ủy viên Ban Cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước tỉnh, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển tỉnh Phú Yên đã thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm trong chỉ đạo điều hành, dẫn đến phát sinh nợ xấu có khả năng mất vốn với số lượng lớn, gây ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Phú Yên và hoạt động chung của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

 

Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Nguyễn Công.

 

4.4 - Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Lương thực miền Bắc đã có khuyết điểm, vi phạm: Thiếu kiểm tra, giám sát trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với: công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện các dự án đầu tư; thực hiện sản xuất, kinh doanh và quản lý tài chính, tài sản nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật.

 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Lương thực miền Bắc nghiêm túc rút kinh nghiệm.

 

- Đồng chí Trần Bá Hoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Lương thực miền Bắc đã vi phạm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số quy định về công tác cán bộ, quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng.

 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Trần Bá Hoàn.

 

- Đối với một số cá nhân khác, Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao cấp ủy có thẩm quyền quản lý cán bộ xem xét, quyết định.

 

4.5 - Đồng chí Đặng Phương Bắc, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình đã thực hiện không nghiêm túc quy chế làm việc; để Đảng ủy và một số chi bộ trực thuộc chấp hành không nghiêm chế độ sinh hoạt đảng; 3 lần đi nước ngoài và tổ chức cho cán bộ, lãnh đạo Sở đi nước ngoài khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Đặng Phương Bắc.

 

5- Xem xét kết quả kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh: Tây Ninh và Tiền Giang trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp Đảng.

 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh và Tiền Giang đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Đảng. Tuy nhiên, trong lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh trên còn có một số khuyết điểm, hạn chế.

 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh: Tây Ninh và Tiền Giang nghiêm túc rút kinh nghiệm.

 

6- Tham gia ý kiến với Đoàn giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Bộ Chính trị:

 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương thống nhất đề nghị Bộ Chính trị giữ nguyên hình thức kỷ luật khai trừ đối với 1 trường hợp có đơn khiếu nại.


Xuân Hưng

 

Các tin khác:
    "Vũ khí đặc biệt" của Bộ đội Biên phòng Việt Nam (28/03/2014)
    Hà Nội:Chính quyền 2 quận mới hoạt động từ 1/4 (28/03/2014)
    3 tháng gần 2.500 người chết vì tai nạn giao thông (28/03/2014)
    Xử lý nhà siêu méo: Đừng “đổ” cả cho dân (28/03/2014)
    Bộ Giao thông lập tổ xác minh "nghi án" hối lộ (27/03/2014)
    Từ 1/4, đồng loạt kiểm tra xe "phá đường" trên toàn quốc (27/03/2014)
    Hà Nội "kêu" thiếu xe taxi trong sân bay Nội Bài (27/03/2014)
    1/4: Thường vụ Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Y tế (27/03/2014)
    Cứu bạn, hai học sinh lớp 12 chết đuối (27/03/2014)
    Thời tiết 27/3: sáng nhiều mây, trưa nắng (27/03/2014)
 Đọc nhiều nhất
Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở Bắc Bộ
Bão tan, Bắc Bộ tiếp tục mưa lớn, gió giật
Cảnh báo nguy hiểm khôn lường do mưa sau bão
Vợ chồng bác sỹ chết trong xe lao xuống ruộng
Hà Nội mê hoặc nhìn từ nóc tòa nhà Lotte
Quảng cáo trái phép "phá hoại" bộ mặt Hà Nội
Đi hát karaoke, 6 thanh niên chết ngạt trong quán
Chuẩn bị khởi công 7 dự án giao thông lớn
Đèo Cả "minh oan" cho nguyên Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng
Bộ trưởng GTVT "trảm" nhà thầu ngay tại công trình
Phản hồi nhiều nhất
Tàu Trung Quốc trưng khẩu hiệu chung sống hòa bình với Việt Nam (79)
Vụ lát lại vỉa hè Ô Chợ Dừa: Hà Nội sẽ có mẫu hè phố chung (42)
Thi trước, chọn trường sau: Thí sinh điểm cao tránh được rủi ro (30)
Hà Nội sẽ phải thay mới toàn bộ vỉa hè? (23)
3.000 thanh tra không kiểm soát nổi xe quá tải (23)
Một số địa phương sai về quản lý báo chí (18)
Hà Nội yêu cầu giải trình số công chức vượt chỉ tiêu (16)
Tranh cãi xung quanh "đường bay vàng" (13)
Những cam kết ấn tượng của Bộ trưởng Bộ Tài chính (12)
Cháy tầng hầm Trung tâm hành chính Đà Nẵng (12)
© 2003-2014 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép số 225/GP-BTTTT ngày 28/07/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: 57 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội  
Đường dây nóng: 0912 776 998; YM: