Kiểm điểm ban chỉ huy quân sự huyện Tiên Lãng

Cập nhật lúc: 14h08"  | 13/02/2012

(VnMedia)- Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng đã có văn bản yêu cầu Đảng uỷ Bộ Chỉ huy quân sự Thành phố Hải Phòng chỉ đạo kiểm điểm Ban chỉ huy Quân sự huyện Tiên Lãng vì tự ý điều động lực lượng không báo cáo xin phép cấp trên theo quy định.

 

Đây là một trong những nội dung trong Kế hoạch số 24-KH/TU ngày 12/2/2012 do Ban Thường vụ Thành uỷ ban hành về việc triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng tại Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 10-2-2012 của Văn phòng Chính phủ.

 

Theo đó, Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng yêu cầu Đảng uỷ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chỉ đạo kiểm điểm Ban chỉ huy Quân sự huyện Tiên Lãng về việc không tham mưu tốt cho UBND huyện Tiên Lãng trong việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất; tự ý điều động lực lượng không báo cáo xin phép cấp trên theo quy định, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng uỷ Quân khu III.

 

Cũng trong kế hoạch này, Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng còn yêu cầu Ban Thường vụ huyện uỷ Tiên Lãng kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và đề xuất hình thức xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến những vi phạm trong việc giao đất, thu hồi đất, tổ chức cưỡng chế thu hồi đất.

 

Chỉ đạo việc đình chỉ công tác đối với cán bộ và chỉ đạo Đảng uỷ xã Vinh Quang kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân có liên quan đến vụ phá dỡ nhà của ông Đoàn Văn Vươn; Tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của huyện, sớm ổn định tình hình tư tưởng cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân địa phương.

 

Kế hoạch cũng nêu rõ Ban Thường vụ Thành uỷ phải nghiêm túc nhận trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trước Đảng bộ và nhân dân thành phố; tự kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc toàn diện, chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để xảy ra vụ việc này và chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức làm công tác quản lý nhà nước về đất đai, không để xảy ra vụ việc tương tự. Sớm ổn định tình hình mọi mặt của huyện Tiên Lãng.

Trúc Dân