Từ 25/2, Hải Phòng dừng thu hồi đầm thủy sản

Cập nhật lúc: 08h29"  | 25/02/2012

(VnMedia) - Ngày 24/2, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Trung Thoại đã ký thông báo gửi UBND các quận, huyện trực thuộc thành phố yêu cầu Dừng thực hiện các quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản…

Theo đó, UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu dừng thực hiện các quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố chờ quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi nhất và chỉ đạo tổ chức, hướng dẫn các hộ đang sử dụng đất đẩy mạnh tổ chức nuôi trồng thủy sản theo đúng quy hoạch đã duyệt trong khi chờ quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
Cũng theo thông báo này, Ủy ban nhân dân các quận, huyện của Hải Phòng phải tổ chức rà soát tổng hợp các trương hợp được giao đất, thuê đất sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản; đối với đất bãi bồi ven sông, ven biển khẩn trương tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 29/2/2012 theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng  giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cùng với các Sở, các Ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổng hợp các trường hợp vướng mắc, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.
 
Theo thông báo, các nội dung nói trên bắt đầu được thực hiện ngay từ ngày hôm nay 25/2/2012.
 
Báo cáo trên được thực hiện theo Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 10/2/2012 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng; Kế hoạch số 24 – KH/TU ngày 12/2/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch số 648/KH-UBND ngày 12/2/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố; để chấn chỉnh công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố đúng qui định của pháp luật.

Trước đó, vào chiều 23/2, Thành ủy Hải Phòng và UBND TP.Hải Phòng đã công bố các quyết định về thi hành kỷ luật tập thể và các cá nhân có liên quan việc cưỡng chế thu hồi đất tại xã Vinh Quang (huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng), theo đó, thi hành kỷ luật với hình thức cách chức Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng đối với ông Lê Văn Hiền; cách chức Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng đối với ông Nguyễn Văn Khanh.

Mỹ Hạnh