Thành lập Học viện Phụ nữ Việt Nam

Cập nhật lúc: 21h43"  | 18/10/2012

(VnMedia) - Ngày 18/10, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập Học viện Phụ nữ Việt Nam trên cơ sở nâng cấp Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương.

 

Theo quyết định, Học viện Phụ nữ Việt Nam có trụ sở tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, là cơ sở giáo dục đại học công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

 

Học viện Phụ nữ Việt Nam hoạt động theo Điều lệ trường đại học. Quy chế tổ chức và hoạt động do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ban hành. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất lượng trước khi cho phép trường mở ngành đào tạo đại học và tuyển sinh.

 

Trường Phụ vận Trung ương được thành lập ngày 8/3/1960. Đến năm 1964, trường được đổi tên thành Trường Cán bộ phụ nữ Trung ương và giữ tên đó cho tới nay. Trường có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác Hội các cấp.

Mỹ Hạnh