Ngành Tư pháp tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Cập nhật lúc: 20h56"  | 31/01/2013

Sáng 31/1, Bộ Tư  pháp tổ chức Hội nghị phổ biến nội dung, cách thức lấy ý kiến về Dự  thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đối với các đơn vị thuộc ngành và cơ quan tư pháp ở một số địa phương. 
 
Các nội dung chính tại Hội nghị là phổ biến nội dung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 để lấy ý kiến, hướng dẫn cách thức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành tư pháp, tạo sự đồng thuận, thể hiện ý chí, nguyên vọng của cán bộ, công chức, viên chức trong việc sửa đổi Hiến pháp 1992.

Thông qua Hội nghị này, Bộ  Tư pháp nhằm mục đích nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự địa phương đối với việc sửa đổi và thi hành Hiến pháp.

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch mà Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường vừa ký ban hành về việc tổ chức, cụ thể hoá nhiệm vụ lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 mà Bộ Tư pháp có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp thực hiện.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp sẽ tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các đơn vị trực thuộc; đăng tải Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trên Cổng TTĐT Bộ Tư pháp để lấy ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; tổ chức các cuộc hội thảo, toạ đàm để lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các hiệp hội có liên quan đến phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực của Bộ Tư pháp.

Báo Điện tử VnMedia