http://vnmedia.vn/ban-doc/don-thu/v3.txt
Đơn thư

Nhà hàng Meat Plus: Khách hàng bị ngộ độc sau khi dùng bữa