http://vnmedia.vn/ban-doc/phan-anh/v3.txt
Phản ánh

Hà Nội: 'Xẻ thịt' trung tâm thể thao để mở ki-ốt cho thuê?