Tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu quả bảo tồn động, thực vật hoang dã

22:10, 26/07/2019
|

- Thư viện Quốc hội thuộc Văn phòng Quốc hội và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), thông qua Chương trình bảo vệ động vật hoang dã châu Á của USAID (USAID Wildlife Asia) vừa tổ chức buổi Tọa đàm với các bên liên quan về thực hiện chính sách, pháp luật về bảo tồn, bảo vệ các loài động, thực vật hoang dã.

Buổi tọa đàm đồng thời thảo luận nhằm tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật, góp phần chấm dứt các hành vi buôn bán và nhu cầu tiêu thụ trái phép các sản phẩm có nguồn gốc từ động, thực vật hoang dã tại Việt Nam. Các đại biểu tham gia buổi tọa đàm tập trung thảo luận, phân tích và đánh giá sâu về thực trạng chính sách, pháp luật, những kết quả đã đạt được và khó khăn trong công tác bảo tồn, bảo vệ các loài động, thực vật hoang dã; tầm quan trọng và những thách thức khi thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến thông tin, nâng cao nhận thứcvà thay đổi hành vi về việc không tiêu thụ các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã có nguy cấp, quý, hiếm cũng như đề xuất các giải pháp dài hạn nhằm tăng cường và duy trì tác động của các hoạt động truyền thông trong xã hội.

Toàn cảnh buổi tọa đàm
Toàn cảnh buổi tọa đàm

Để đổi mới hơn nữa công tác bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học, ông Phạm Đình Toản, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng: “Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm và nhận thức rõ sự cần thiết trong công tác bảo tồn, bảo vệ các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm. Quốc hội luônquan tâm đến việc giảm thiểu khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên không bền vững cũng như nhu cầu tiêu thụ trái phép các sản phẩm từ động vật hoang dã thông qua việc sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện chính sách, các quy định của pháp luật liên quan. Các giải pháp được đề xuất trong buổi tọa đàm này là những gợi ý quý giá trong việc củng cố những thành tựu đã đạt được cũng như để hoạch định những chiến lược hiệu quả hơn trong tương lai. Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự chia sẻ, hợp tácvới chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế trong thời gian tới song song với việc hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan hữu quan trong nước nhằm chấm dứt vấn nạn buôn bán và tiêu thụ trái phép các sản phẩm từ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, góp phần chung tay bảo tồn, bảo vệ các loài động, thực vật hoang dã củaViệt Nam nói riêng và thế giới nói chung”.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đến từ các cơ quan Đảng và Nhà nước và các đại biểu tham dự cũng đã trao đổi ý kiến và đưa ra những kiến nghị nhằm tiếp tục tăng cường công tác quản lý và bảo tồn sự đa dạng sinh học trong thời gian tới trong đó bao gồm việc thúc đẩy công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức nhằmchấm dứt thói quen và hành vi sử dụng động vật hoang dãtừ Trung ương đến địa phương và trong toàn cộng đồng xã hội. Buổi Tọa đàm thể hiện sự quan tâm của các vị đại biểu Quốc hội tham dự trong việc thúc đẩy các hoạt động truyền thông nhằm bảo tồn, bảo vệ động, thực vật hoang dã. Sau tọa đàm, các nội dung được thảo luận dự kiến sẽ được biên soạn thành tài liệu tham khảo, cung cấp để phục vụ các vị đại biểu Quốc hội.

Phạm Lê


Ý kiến bạn đọc