http://vnmedia.vn/dan-sinh/moi-truong/v3.txt
Môi trường

Lào Cai: Giông lốc kèm mưa đá trắng xóa mặt đất