Hapro được định giá hơn 4.000 tỷ đồng

14:40, 07/05/2017
|

Theo phê duyệt của UBND thành phố Hà Nội, tại ngày 1/7/2016, giá trị doanh nghiệp xác định lại của Hapro ở mức 4.043,2 tỷ đồng, đầu tư tài chính dài hạn tại 41 doanh nghiệp với tổng số vốn được xác định là trên 543 tỷ đồng.

Công ty cổ phần được chuyển đổi từ Công ty mẹ - Hapro sẽ phải kế thừa quyền lợi và nghĩa vụ tại các công ty cổ phần, công ty TNHH - bao gồm cả 41 khoản đầu tư tài chính.
Công ty cổ phần được chuyển đổi từ Công ty mẹ - Hapro sẽ phải kế thừa quyền lợi và nghĩa vụ tại các công ty cổ phần, công ty TNHH - bao gồm cả 41 khoản đầu tư tài chính.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2479/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp Công ty mẹ - Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro).

Theo đó, UBND thành phố phê duyệt giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá Công ty mẹ - Hapro tại thời điểm ngày 1/7/2016: Giá trị doanh nghiệp theo sổ sách kế toán là 3.557 tỷ đồng; giá trị doanh nghiệp xác định lại là 4.043,2 tỷ đồng.

Trong đó, giá trị vốn Nhà nước theo sổ sách kế toán là 1.748,9 tỷ đồng và giá trị vốn Nhà nước xác định lại là 2.155,7 tỷ đồng.

Đối với các khoản đầu tư tài chính dài hạn tại 41 doanh nghiệp, tổng số vốn đầu tư theo sổ sách được xác định là 529,5 tỷ đồng; tổng số vốn đầu tư xác định lại là 543,8 tỷ đồng. Chênh lệch xác định lại tăng so với sổ sách kế toán được ghi tăng vốn Nhà nước là 14,3 tỷ đồng.

Đối với các công ty cổ phần thực hiện chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước năm 2014 - 2015 và các công ty cổ phần khác có vốn góp của Hapro tham gia chưa thực hiện đăng ký giao dịch và niêm yết theo quy định của pháp luật, do đó không có giá giao dịch cổ phần để xác định.

Theo yêu cầu của chính quyền thành phố Hà Nội, Hapro có trách nhiệm chỉ đạo người đại diện vốn Nhà nước tại công ty cổ phần, phối hợp và đôn đốc doanh nghiệp hoàn tất việc thực hiện đăng ký giao dịch và niêm yết theo quy định trước thời điểm chuyển doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần để thực hiện đánh giá lại các khoản đầu tư đã xác định trong giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa. Công khai cho các nhà đầu tư khi thực hiện bán cổ phần lần đầu.

Công ty cổ phần được chuyển đổi từ Công ty mẹ - Hapro có trách nhiệm kế thừa quyền lợi và nghĩa vụ tại các công ty cổ phần, công ty TNHH (41 khoản đầu tư tài chính đã được xác định trong giá trị doanh nghiệp) kể từ ngày công ty cổ phần được cấp giấy đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ vào giá trị doanh nghiệp, Ban Chỉ đạo cổ phần hoá Công ty mẹ - Hapro chỉ đạo tổ giúp việc và doanh nghiệp xây dựng phương án cổ phần hóa, báo cáo UBND thành phố trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ.

Theo Dân Trí

 


Ý kiến bạn đọc