Cần xử lý nghiêm hành vi lợi dụng dịch corona để trục lợi