http://vnmedia.vn/quan-su/v3.txt
Quân sự

Điểm mặt 4 mẫu súng bộ binh làm thay đổi lịch sử thế giới

   
  Thông tin thời tiết
  25°9° - 18°Trời đẹp
  • 19/12

   9° - 21°

  • 20/12

   9° - 21°

  • 21/12

   9° - 21°

  • 22/12

   13° - 21°