http://vnmedia.vn/quoc-te/chuyen-la/v3.txt
Chuyện lạ

Đêm nay, Trăng hồng độc đáo sẽ xuất hiện