Dự báo thời tiết
  Hà Nội Đóng cửa sổ
Thứ bẩy, 25/10/2014 Chủ nhật, 26/10/2014 Thứ hai, 27/10/2014
22-28°C
Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ
23-28°C
Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ
 
  TP. Hồ Chí Minh Đóng cửa sổ
Thứ bẩy, 25/10/2014 Chủ nhật, 26/10/2014 Thứ hai, 27/10/2014
26-33°C
Ngày nắng, đêm không mưa
26-33°C
Đêm không mưa, ngày nắng
 
  Đà Nẵng Đóng cửa sổ
Thứ bẩy, 25/10/2014 Chủ nhật, 26/10/2014 Thứ hai, 27/10/2014
24-31°C
Có lúc có mưa rào và dông
24-31°C
Có lúc có mưa rào
 
  Hải Phòng Đóng cửa sổ
Thứ bẩy, 25/10/2014 Chủ nhật, 26/10/2014 Thứ hai, 27/10/2014
21-27°C
Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ
21-27°C
Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ
 
  Nha Trang Đóng cửa sổ
Thứ bẩy, 25/10/2014 Chủ nhật, 26/10/2014 Thứ hai, 27/10/2014
25-31°C
Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào
25-32°C
Đêm không mưa, ngày nắng
 
Đóng cửa sổ