Dự báo thời tiết
  Hà Nội Đóng cửa sổ
Thứ tư, 16/04/2014 Thứ năm, 17/04/2014 Thứ sáu, 18/04/2014
23-29°C
Đêm và sáng có lúc có mưa và mưa nhỏ
24-30°C
Đêm không mưa, ngày nắng
23-30°C
Đêm không mưa, ngày nắng
  TP. Hồ Chí Minh Đóng cửa sổ
Thứ tư, 16/04/2014 Thứ năm, 17/04/2014 Thứ sáu, 18/04/2014
25-34°C
Ngày nắng, đêm không mưa
   
  Đà Nẵng Đóng cửa sổ
Thứ tư, 16/04/2014 Thứ năm, 17/04/2014 Thứ sáu, 18/04/2014
24-33°C
Ngày nắng, đêm không mưa
   
  Hải Phòng Đóng cửa sổ
Thứ tư, 16/04/2014 Thứ năm, 17/04/2014 Thứ sáu, 18/04/2014
23-28°C
Đêm có lúc có mưa và mưa nhỏ
   
  Nha Trang Đóng cửa sổ
Thứ tư, 16/04/2014 Thứ năm, 17/04/2014 Thứ sáu, 18/04/2014
25-33°C
Ngày nắng, đêm không mưa
   
  Sơn La Đóng cửa sổ
Thứ tư, 16/04/2014 Thứ năm, 17/04/2014 Thứ sáu, 18/04/2014
22-31°C
Có lúc có mưa rào và dông
   
Đóng cửa sổ