Dự báo thời tiết
  Hà Nội Đóng cửa sổ
Thứ tư, 22/10/2014 Thứ năm, 23/10/2014 Thứ sáu, 24/10/2014
22-27°C
Có lúc có mưa
23-28°C
Có mưa, mưa nhỏ
 
  TP. Hồ Chí Minh Đóng cửa sổ
Thứ tư, 22/10/2014 Thứ năm, 23/10/2014 Thứ sáu, 24/10/2014
24-32°C
Có lúc có mưa rào và dông
24-32°C
Có lúc có mưa rào và dông
 
  Đà Nẵng Đóng cửa sổ
Thứ tư, 22/10/2014 Thứ năm, 23/10/2014 Thứ sáu, 24/10/2014
24-30°C
Có mưa rào và dông
223-28°C
Có lúc có mưa rào và dông
 
  Hải Phòng Đóng cửa sổ
Thứ tư, 22/10/2014 Thứ năm, 23/10/2014 Thứ sáu, 24/10/2014
21-27°C
Có mưa, mưa nhỏ
20-26°C
Có lúc có mưa
 
  Nha Trang Đóng cửa sổ
Thứ tư, 22/10/2014 Thứ năm, 23/10/2014 Thứ sáu, 24/10/2014
24-32°C
Có lúc có mưa rào và dông
23-31°C
Có lúc có mưa rào và dông
 
Đóng cửa sổ