http://vnmedia.vn/bat-dong-san/v3.txt
Bất động sản

Nội chiến chung cư: Dấu hỏi về trách nhiệm của chủ đầu tư và ban quản trị

   
  Thông tin thời tiết
  25°9° - 18°Trời đẹp
  • 19/12

   9° - 21°

  • 20/12

   9° - 21°

  • 21/12

   9° - 21°

  • 22/12

   13° - 21°