Bán khẩu trang giá cao giữa đại dịch Corona, Hoa hậu Hồng Kông gây phẫn nỗ