Thủ đô Hà Nội rét đậm, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá