Xôn xao Dream II Thái 'đắp chiếu' 15 năm được rao giá 600 triệu đồng