Đầu năm, Mỹ đã nhận thông điệp đáng sợ từ đồng minh thân thiết