http://vnmedia.vn/quoc-te/binh-luan/v3.txt
Bình luận

Bắn 103 tên lửa vào Syria: Cuộc tấn công hoàn hảo hay cú bẽ mặt của phương Tây?