Chưa làm đám cưới với Khánh Thi, Phan Hiển nói lời thật