Những khó khăn tác động đến ngành dệt may năm 2020