http://vnmedia.vn/dan-sinh/giao-duc/v3.txt
Giáo dục

Thời gian học đại học dự kiến rút ngắn còn 3 năm

   
  Thông tin thời tiết
  25°9° - 18°Trời đẹp
  • 19/12

   9° - 21°

  • 20/12

   9° - 21°

  • 21/12

   9° - 21°

  • 22/12

   13° - 21°