Năm 2019, tăng trưởng kinh tế khu vực Đông Á-Thái Bình Dương sẽ giảm xuống 5,8%

   
  Nội dung:
  Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

  Doji TienPhongBank

  Tỷ giá ĐVT:đồng

  Loại Mua Bán
  BIDV
  OCB Kỳ hạn (tháng)