Cách theo dõi và nắm bắt  sự lây lan của virus Corona theo thời gian thực