Nhìn từ chiến thắng UAE: Nền tảng thể lực - Bệ phóng cho đội tuyển Việt Nam bay cao